Sorgum Sudan Otu


Birim alandan yüksek verim sağlanabilen bir yem bitkisidir. Son yıllarda özellikle büyükbaş hayvanlann günlük yeşil yem ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ana ürün ya da ikinci ürün olarak yetiştiriciliği yapılabilir. Sulamaya bağlı olarak iç kesimlerde 3-4, kıyı bölgelerde 5-6 biçim yapılabilir. Silaj yapımı için uygundur. Dekara önerilen ekim miktan 2-3 kg.’dır.

Sorgum Sudan Otu