ÇİM TOHUMU EKİMİ


Çim tohumu ekimi öncesinde alanlarda öncelikli olarak toprak hazırlığı yapılmalıdır. Toprak hafif çapa ile havalandırılmalı ardından tırmık vb. bahçe aletleri ile tesviye edilmelidir.

Alanda yabancı ot miktarı fazla ise toprak hazırlığı sırasında ot mücadelesi için yabancı ot ilaçlaması yapılmalıdır. Ekime hazır olan toprak üzerine tohum atılmadan önce silindir çekilerek alanın düzlüğü sağlanmalıdır.

Düzeltilmiş toprak yüzeyine tohumlar metrekareye 50-60 gr gelecek şekilde homojen olarak saçılmalıdır. Tohum ekimi ile taban yüzeye uygulanacak BAHÇIVAN TABAN gübrelemesi çıkış ve kök sistemi için faydalı olacaktır. Tohum atılmış yüzeyin üzeri mevsimsel olarak 1-2 cm toprak, yanmış elenmiş hayvan gübresi veya torf gibi materyaller ile kaplanmalıdır.

Kaplama işleminden sonra ikinci bir silindirleme işlemi uygulanarak kaplama yüzeyi düzgün hale getirilir. Bu işlemlerin ardından alan düzgün bir şekilde sulanmalıdır.