Yonca Tohumu Oslava


- Bitki boyu orta/uzun olup,dik gelişim gösterir.
- Yeşil ot verimi 6.000-7.500 kg/da
- Kuru ot verimi 1.750-2.200 kg/da
- Ham protein oranı %21-22
- Soğuğa,kurağa ve yonca hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.

-Firmamız tarafından Almanya'dan ithal edilmektedir.

Ülkemiz açısından hayvancılık önemli bir tarım kolu olup, yem açığının kapatılabilmesi ve hayvan varlığının kaliteli beslenebilmesi açısından yonca önemli bir yem bitkisidir. Yonca ekim alanlarında,birim alandan daha fazla verim ve yüksek kaliteli yem elde etmek için OSLAVA Yonca Tohumlarını tercih ediniz


Yonca Tohumu Oslava Yonca Tohumu Oslava