İtalyan Çimi


Süt Otu olarak da bilinen İtalyan Çimi oldukça lezzetli ve kaliteli bir yem bitkisidir. Tek başına veya Üçgül türleri ile kanşım halinde ekimi yaygındır. Genellikle sonbahar ekimi yapılarak bahar aylarında hızlı gelişim gösterir. Yaz sonuna kadar tarlada kalan Süt Otu yağış sulama veya azotlu gübreleme durumuna göre 20-30 günde bir biçim yapılarak yüksek verim sağlanır. Otlatma veya biçme ile hayvanlara yedirilebilir. Aynca silaj yapımında da kullanılır.

İtalyan Çimi İtalyan Çimi