Forage As Mera Karışımı


Besin değeri yüksek buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden oluşturulan, hayvansal üretim işletmelerinde ekonomik yem ihtiyacını karşılayan mera karışımıdır.

Otlatma veya biçme amaçlı kullanılabilir. Yetiştirme grupları ve bölgesel şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanır.

-Küçük ve büyükbaş merası
-At merası
-Tavuk merası


Forage As Mera Karışımı