Kılçıksız Brom


Kurağa dayanımı otlak aynğı kadar iyi olmasa da yıllık yağışı 350-400 mm olan bölgelerde başarı ile yetiştirilir. Soğuğa ve otlatmaya dayanımı çok iyidir. Otunun besleyici ve kaliteli olması nedeniyle iyi bir otlatma bitkisidir.

Kılçıksız Brom