Hayvan Pancarı


Yumruları lezzetli ve sulu bir yemdir. Yumruları hasat sonunda hemen yedirilebileceği gibi kış boyunca taze yem olarak da kullanılabilir. Yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde küçiik çaplı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dekara önerilen ekim miktan 2,5-3 kg. dır.

Hayvan Pancarı