Çayır Üç Gülü


Otu kaliteli ve besleyici olan ÇAYIR ÜÇGÜLÜ özellikle sığır yetiştiriciliği İçin uygun bir yem bitkisidir. Otlatma, kuru ot, silo ya da toprak ıslahı amaçlı kullanılır. Nemli ve serin bölgelerde çok İyi gelişir. Kuraklıktan çok zarar görür. Soğuğa dayanımı İyidir. Tek ekileblldlğl gibi buğdaygll yem bitkileri İle karışım halinde ekilebilir. Dönüme atılacak tohum miktan 4-5 kg. olarak önerilir.

Çayır Üç Gülü