ASPOWER N


Çim alanlarda ki yoğun sararma, çalılardaki sararmalar ve boy yapması istenen çalılarda yaz gübresi olarak üst ve damlama gübresi olarak uygulanır. Azotlu gübrelerin etkin kullanımı nitrifikasyon inhibitörleri ile sağlanmaktadır. As Power N içeriğindeki DCD inhibitörü sayesinde amonyumun toprakta bitkiye alınımından önce nitrata dönüşmesini yavaşlatarak yıkanma miktarını azaltmakta ve azot kayıplarının önüne geçmektedir.

Azot gübrelemesi zirai uygulamalar arasında en yaygın kullanılan yöntem olup, uygulanan geleneksel azotun sadece %30 – 35’inden bitkiler faydalanabilmektedir. Her yıl azımsanamayacak miktarda azot bir yandan buharlaşma yolu ile atmosfere geçerken diğer yandan topraktan yıkanma ile uzaklaşarak bitkiler tarafından kullanılamaz hale gelmektedir.

Neden As Power N Gübreleri kullanılmalı?
• Aspower N gübresinin ihtiva ettiği amonyum azotu DCD inhibitörü ile amonyumdan dönüşümü yavaşlatılmakta, bu yavaşlatma neticesinde bitkinin alabileceği formdaki azot düzenli ve uzun süreli toprakta alınabilir halde kalmaktadır. Böylece verilen azotun alınım ve kullanım etkinliği yükselmektedir.

• Bitkide daha homojen büyüme sağlar
• DCD inhibitörü sayesinde daha az yanma riski vardır.
• Bitkinin fiziksel yapısını iyileştirir ve daha yüksek verim sağlar.
• Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına yardımcı olur.
• Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı sağlar.
• Hava koşullarına çok bağımlı olmadan etki eder
• Gübrelemenin öne çekilmesi ile iş yükünün dengelenmesi, daha az gübre uygulaması ile işgücü ve zamandan tasarruf sağlar
• Bitkilerde herhangi bir besleme riski oluşturmadan gübreleme uygulamaları birleştirilebilir.
• As Power N sayesinde azot dönüşüm süreci 10 haftaya kadar uzayabilmektedir.
• Bitkinin büyüme ve gelişme hızına göre azot ihtiyacı karşılanmaktadır.
• Azotta uzun süreli etki gösterir
• Yavaş salınım dönemi içerisinde azotun bitki kök bölgesinin dışına çıkması, yıkanması ve gaz halinde havaya karışması engellenmektedir.

KULLANIM ORANI VE ZAMANI: Çim alanlarda ve çalılarda alan bazında 25 gr gübre 1m2’ye uygulanır. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ortası kullanımı uygundur. Hava ve toprak sıcaklığı uygun olduğu şartlarda etkisini 3-5 gün içerisinde gösterir.

Amonyum Azotu (N) % 20,4
DCD İnhibitörü %0.70
Tip: 0,5-1 mm granül
Ambalaj: 25 Kg

ASPOWER N