ASPOWER


ASPOWER yüksek düzeyde N P K ve doğal humus içeren ideal bir organomineral gübredir. ASPOWER'ın organik kısmını meydana getiren humusun içerisindeki hümik asitler toprak yapısına olumlu katkılarda bulunur ve besin maddelerinin de alınımını kolaylaştırır, bitkinin uzun dönemde dengeli beslenmesini sağlar. Hümik asitlerin toprak verimliliğine etkilerini şöyle sıralayabiliriz: Toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini dengeye getirir
Toprak bünyesini düzeltir, bitki kök gelişimini teşvik eder
Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi, dolayısıyla besin elementlerinin yarayışlılığını artırır
Toprağın besin maddelerini tutma kapasitesini artırır
Toprağın tuzluluğunun azalmasına yardımcı olur
Topraktaki ani pH değişmelerini önler
Toprakta tamponlama etkisi yapar. Hatalı gübre uygulamalarının toksik etkisini azaltır
Aşırı yağışlarla ve fazla sulama ile topraktan yıkanma yolu ile başta azot olmak üzere besin maddelerinin yıkanmasını önler
Toprakta fosforun kireçle bağlanmasını (fiksasyon) önler
Toprakta fikse olmuş makro besin elementlerinin serbest hale geçmesini sağlar
Toprakta yarayışsız formdaki mikro elementleri kıleyt formunda tutarak yarayışlı hale getirir
Toprak sıcaklığının artmasını, tohumların erken çimlenmesini, fidelerde sağlıklı ve güçlü gelişimi sağlar
Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engeller
Erozyon ile oluşan toprak kaybını azaltır
ASPOWER gübrelerinin her yıl kullanılması ile toprakta organik madde miktarı (humus) artar
ASPOWER gübrelerinin kullanımı ile ilk çıkışta bitkinin kuraklık stresi azalır ASPOWER tüm bu özellikleri ile toprak yapısını koruduğu gibi yer altı sularının da kirlenmesini önler. Doğa dostu ASPOWER "Temiz Tarım" uygulamaları için ideal bir gübredir.
ASPOWER %20 Humus içermektedir.

HUMUS:
Bitkisel maddelerin binlerce yıl toprakaltında ayrışmasıyla doğal olarak oluşan (leonardit esasalı) organik maddedir. İçerdiği hümik ve fulvik asitler ile toprak tekstürünü ve sütrüktürünü düzenleyip bitkide vejetatif gelişmeyi teşvik eder.

ASPOWER