Gübre Yanığı


Düzensiz aralıklarla ve şekillerde çimler sararır. Sarılığı çevreleyen çimler koyu yeşil sararan alanlar yayılma göstermiyor. Gübrelemeden veya ilaçlamadan 3-5 gün sonra ortaya çıkıyor.

Teşhis:
Kimyasal ilaçlar, gübreler, gaz gibi maddeler uygun olmayan şekilde kullanıldığında yada döküldüğünde çim yanar. Yapraklar kurur ve ölebilir.

Çözüm:
Dökülen maddenin toplanmasıyla hasar azaltılabilir. Hemen ardından bolca sulanarak kimyasal maddenin yıkanması sağlanır. Dökülen madde suda çözünen cinstense normalin 3-5 katı fazla su verilmelidir. Değilse (gaz, benzin, yağlı ilaç gibi) alanı deterjanlı suyla göllendirin. Gübreleme yapraklar kuruyken yapılmalı ardından hemen sulanmalıdır.

Gübre Yanığı